Toggle Nav
Minu ostukorv
Sulge
  • Menüü
  • Keel

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

1. Üldsätted

1.1. Käesolev Privaatsuspoliitika reguleerib, kuidas www.tehnikastuudio.ee veebileht (edaspidi nimetatud ka “meie veebipood”, “TehnikaStuudio”, “meie” või „müüja“) kasutab ja kaitseb informatsiooni, mida kasutajad edastavad tehnikastuudio.ee veebilehte kasutades. TehnikaStuudio on pühendunud tagamaks kasutajate andmete kaitse.

1.2. TehnikaStuudio OÜ tegutseb TehnikaStuudio kaubamärgi all. TehnikaStuudio OÜ on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodiga 10078902. TehnikaStuudio OÜ asub Tehnika 2/Toompuiestee 31, 10149 Tallinn, Eesti ja meie e-posti aadress on info@tehnikastuudio.ee.

1.3. Palun lugege läbi meie Privaatsuspoliitika, mille oleme koostanud järgides kasutajate privaatsete andmete (isikuandmete) kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. See kehtib iga kord, kui avate veebilehe www.tehnikastuudio.ee sõltumata sellest, kas soovite osta tooteid meie veebilehelt või külastate meie veebilehte mõnel muul eesmärgil. Privaatsuspoliitika on mõeldud aitamaks kasutajatel mõista, milliseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida me nendega teeme. Samuti saate kontrollida oma andmete kasutamist. Palun lugege ka meie Kasutajatingimusi ja muud veebilehel avaldatud infot.

2. Informatsioon, mida me kogume

2.1. TehnikaStuudio vastutava andmete töötlejana kogub isikuandmeid kasutajate identifitseerimiseks ja kasutajatega suhtlemiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kasutaja nõusolekul järgmistel viisidel:

2.1.1.  kasutaja poolt oma isiklikke andmete sisestamine meie veebilehel;
2.1.2.  kasutades küpsiseid või informatsiooni, mida kasutaja on meie veebilehte kasutades täpsustanud;
2.1.3.  ostes meie veebilehelt tooteid (isikuandmed, mis on vajalikud arve koostamiseks ning ostetud toote transportimiseks. Andmed võivad olla: nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number ja muu informatsioon, mis on vajalik ostja tuvastamiseks ning ostetud toote eest tehtud makse kinnitamiseks);
2.1.4.  kasutades meie muid teenuseid;
2.1.5. teatud juhtudel võib meie veebileht pakkuda vabatahtlikult täiendavate isikuandmete ja teabe esitamist.

2.2. Samuti kogume teavet, mis ei ole seotud ühegi konkreetse kasutajaga (andmed kasutajate vanuse, soo ja asukoha kohta). Täiendavalt võime koguda teavet kasutajate tegevuse kohta meie veebilehel, samuti demograafilist teavet nagu näiteks sihtnumber ning eelistusi ja huvisid ning muud teavet, mis on oluline kliendiuuringute ja/või pakkumiste tegemisel.

2.3. Kogutavate küpsiste nimekirja leiate loetelust „Küpsiste nimekiri, mida TehnikaStuudio kogub“.

3. Kogutud informatsiooni kasutamine ja kolmandatele isikutele edastamine

3.1. Eelkõige töötleme andmeid järgnevateks tegevusteks:

3.1.1. meie veebilehel tehtud tellimuste täitmiseks;
3.1.2. maksete haldamiseks;
3.1.3.  kasutajate taotluste ja päringute haldamiseks: tehnilist- ja kaubanduslikku laadi taotluste ja päringute haldamiseks, teabe andmiseks seoses tellimustega ning muudele võimalikele taotlustele ja päringutele vastamiseks;
3.1.4.  kui võtate ühendust meie kontaktisikutega;
3.1.5.  kasutaja nõusolekul turunduslikel eesmärkidel edastatavate kommertsteadaannete saatmiseks erinevate kanalite kaudu;
3.1.6.  kasutaja nõusolekul töödeldakse isikuandmeid meie veebilehe lehitsemise kogemuse parendamiseks, muu hulgas kommertslikel eesmärkidel.

3.2. Kogutud isikuandmeid kasutades saame muu hulgas TehnikaStuudio kasutajaid teavitada meie platvormil toimuvatest kampaaniatest ja toodetega seotud teadaannetest.

3.3. Andmed kogutakse ja kasutatakse selleks, et saada teavet toodete, teenuste ja meie veebilehe populaarsuse kohta. Selliseid koondandmeid kasutatakse ilma konkreetse isiku viiteta.

3.4. Teie isikuandmeid töödeldakse peamiselt elektrooniliste ja telemaatiliste vahendite abil TehnikaStuudio ja teiste osapoolte poolt, kes täidavad ülesandeid, mis on olulised meie veebilehe toimimiseks, kasutajate poolt teenuste kasutamseks ja toodete ostmiseks meie veebilehelt.

3.5. Kasutaja isikuandmed edastatakse kolmandatele osapooltele, keda pole Privaatsuspoliitikas nimetatud, ainult kasutaja selgesõnalisel nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete edastamine on seaduse alusel kohustuslik või on vajalik seaduses ettenähtud eesmärkide saavutamiseks, mis juhul kasutaja nõusolekut andmete edastamiseks ei küsita. Sellistel juhtudel võib andmeid anda kolmandatele isikutele, kes töötlevad andmeid iseseisvalt ja ainult eespool nimetatud eesmärkidel.

3.6. Käesoleval hetkel võivad lisaks TehnikaStuudio’le töödelda andmeid:

3.6.1.  kättetoimetamisteenuseid pakkuvad isikud, kes töötlevad vajalikke andmeid meie veebilehelt ostetud toodete postitamiseks, kohale toimetamiseks ja tagastamiseks;
3.6.2. isikud, kes pakuvad TehnikaStuudio’le IT-teenust veebilehe haldamiseks, arendamiseks ning serverihooldusteenuse osutamiseks; ;
3.6.3. isikud, kes pakuvad TehnikaStuudio’le raamatupidamisteenust;
3.6.4. Google Analytics IT-teenuse osutaja, meie kasutajate paremaks mõistmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Google Teie isikuandmeid kasutab, saate lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=et Võite ka Google Analytics’ist loobuda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3.7. Samuti vajame teavet selleks, et mõista paremini kasutajate vajadusi ja pakkuda kasutajatele paremat teenust, eelkõige aga järgmistel põhjustel:

3.7.1. TehnikaStuudio aruandluse pidamiseks;
3.7.2. TehnikaStuudio teenuste arendamiseks;
3.7.3. võime perioodiliselt saata reklaammeilisõnumeid uute toodete, eripakkumiste või muu teabe kohta, mis TehnikaStuudio arvates võib kasutajale huvi pakkuda, kasutades selleks meile antud kasutaja e-posti aadressi. Aegajalt võime andmeid kasutada ka kasutajaga ühenduse võtmiseks turu-uuringut eesmärgil. Võime kasutajaga ühendust võtta e-posti, telefoni või posti teel. Võime seda teavet kasutada ka platvormi kohandamiseks vastavalt kasutaja huvidele.

4. Sinu õigused

4.1. Võite isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat mõju. Oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tühistamiseks võtke palun ühendust aadressil info@tehnikastuudio.ee või kirjutage meile SIIN.

4.2. Võite taotleda mis tahes isikliku teabe ülevaatamist, parandamist, kustutamist või muul viisil muutmist, mille olete meile eelnevalt edastanud läbi meie veebilehe või meie muude teenuste kaudu.

4.3. Kui soovite muuta või kustutada oma isiklikku teavet saates meile e-posti teel kirja või täites meie kontaktvormi, palun märkige selgelt, millist isiklikku teavet soovite muuta, kas soovite, et isiklik teave, mille olete meile edastanud, oleks meie andmebaasist kustutatud või andke meile teada, milliseid muid piiranguid soovite seada meile edastatud isikuandmete kasutamisel.

4.4. TehnikaStuudio säilitab kasutajate isiklikke andmeid senikaua kui see on vajalik käesolevas Privaatsusepoliitikas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Samuti seni, kuni see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie kokkulepete jõustamiseks või seadusega lubatud ulatuses.

4.5. Andmete säilitusaja lõpus kustutab TehnikaStuudio kasutaja isikuandmed viisil, mis tagab, et neid ei saa rekonstrueerida ega lugeda.

4.6. Isikuandmete vastutav töötleja edastab isiku taotlusel isikule järgmise teabe:

4.6.1.  isikuga seotud isikuandmed;
4.6.2.  isikuandmete töötlemise eesmärgid;
4.6.3.  isikuandmete kategooriad ja allikad;
4.6.4.  kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele on lubatud isikuandmete edastamine;
4.6.5.  kolmandad isikud, kellele isikuandmed on edastatud;
4.6.6.  isikuandmete töötleja nimi või tema esindaja ja isikuandmete töötleja aadress ja muud kontaktandmed.

4.7. Isikul on õigus saada oma isikuandmeid isikuandmete töötlejalt. Võimaluse korral antakse isikuandmeid isiku nõutud viisil.

4.8. Isikuandmete töötleja on kohustatud andma isikule teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

4.9. Isikul on õigus oma isikuandmete töötlejalt nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

4.10. Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on andmesubjektil õigus nõuda:

4.10.1.  isikuandmete töötlemise lõpetamist;
4.10.2.  isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist;
4.10.3.  kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.

4.11. Isikul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud erinev vaidlustamismenetlus.

4.12. Kui tekib kahtlus, et TehnikaStuudio käes olev informatsioon ei ole õige või on ebatäpne, palun kirjutada meile esimesel võimalusel e-posti aadressil info@tehnikastuudio.ee. Parandame ebaõige informatsiooni viivitamatult.

5. Mis on küpsised?

5.1. Küpsis on väike fail, mis küsib luba kasutaja arvuti kõvakettale paigutamiseks. Kui olete oma nõusoleku andnud, siis lisatakse fail ja küpsis hakkab aitama veebiliiklust analüüsida või annab teada, kui külastate mõnda konkreetset veebilehte. Küpsised võimaldavad veebirakendustel vastata kasutajale kui indiviidile. Veebirakendus saab kohandada oma toiminguid vastavalt kasutaja vajadustele, meeldimistele ja mitte meeldimistele, kogudes ja jättes meelde kasutaja eelistuste kohta käiva teabe.

5.2. TehnikaStuudio kasutab küpsiseid, et muuta meie veebilehe kasutamine võimalikult kasutajasõbralikuks. Saate küpsised välja lülitada, kasutades veebibrauseri seadeid. See võib aga viia veebilehe kasutamisel funktsionaalsete piiranguteni. Juba salvestatud küpsiseid saab oma veebibrauseri süsteemi seadetes igal ajal kustutada. Lisateavet küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org.

5.3. Kasutatavate lehtede tuvastamiseks kasutame liikluslogi küpsiseid. Need aitavad meil analüüsida veebilehe liikluse andmeid ja täiustada meie veebilehte, et kohandada seda kliendi vajadustele. Kasutame seda teavet ainult statistilise analüüsi jaoks ja seejärel eemaldatakse andmed süsteemist.

5.4. Küpsised aitavad pakkuda kasutajale paremat turuplatvormi, võimaldades TehnikaStuudio’l jälgida, millised lehed on kasutajale huvipakkuvad ja millised mitte. Küpsis ei anna mingil juhul juurdepääsu kasutaja arvutile ega kogu kasutaja kohta käivale teabele, välja arvatud andmed, mille olete otsustanud meiega jagada.

5.5. Võite küpsised vastu võtta või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saate oma brauseri seadeid küpsiste keeldumiseks muuta, kui soovite. See võib aga takistada veebilehe kõiki võimalusi ära kasutamast.

5.6. „Logifailid” – TehnikaStuudio jälgib veebilehel toimuvat tegevust ja kogub andmeid, sealhulgas Teie IP-aadressi, brauseri tüübi, Interneti-teenuse pakkuja, viite- ja väljumislehtede ning kuupäeva/kellaaja andmeid.

5.7. TehnikaStuudio kasutab "veebilutikaid", "silte" ja "piksleid", mis on elektroonilised failid, mida kasutatakse teabe salvestamiseks veebilehe sirvimise kohta.

6. Küpsiste nimekiri, mida TehnikaStuudio kogub

Allolevas tabelis on loetletud küpsised, mida me kogume ja millist teavet nad säilitavad.

Küpsise nimi Küpsise kirjeldus
FORM_KEY Salvestab juhuslikult loodud võtme, mida kasutatakse võltsitud taotluste ärahoidmiseks.
PHPSESSID Teie seansi ID serveris.
GUEST-VIEW Võimaldab külastajatel oma tellimusi vaadata ja muuta.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link ostukorvi informatsiooni kohta ja vaatamise ajalugu, kui olete seda varasemalt küsinud.
STORE Teie valitud poevaade või keel.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Näitab, kas kliendil on lubatud küpsiseid kasutada.
MAGE-CACHE-SESSID Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-CACHE-STORAGE Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
SECTION-DATA-IDS Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
X-MAGENTO-VARY Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Hõlbustab sisu tõlkimist teistesse keeltesse.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Hõlbustab sisu tõlkimist teistesse keeltesse.

7. Sotsiaalsed liidesed

7.1. TehnikaStuudio veebileht kasutab sotsiaalseid liideseid järgmistelt teenusepakkujatelt:

7.1.1. Sotsiaalse võrgustiku Facebook lisandmoodulid, mida opereeritakse www.facebook.com lehel Facebook Inc. poolt (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

7.2. Lisandmoodulid kujutavad endast liideste pakkujate sõltumatuid laiendusi. Seetõttu ei ole TehnikaStuudio’l mõju liideste pakkujate poolt liideste kaudu kogutud andmete kasutamise ulatuse üle.

7.3. Kui olete TehnikaStuudio veebilehte külastades internetis sisse loginud mõne liidese pakkujaga, võivad need pakkujad TehnikaStuudio veebilehe külastuse Sinu kasutajakonto külge määrata. Kui soovite seda määratlust ära hoida, peate enne meie veebilehe külastamist kõikidest liidese pakkujatest välja logima. Lisateavet selle kohta, millises ulatuses ja mis teavet liidese pakkujad koguvat, leiate vastava teenusepakkuja privaatsuspoliitikast.

7.4. Meie veebileht võib sisaldada linke teistele huvipakkuvatele veebilehtedele. Kui olete neid linke kasutanud meie veebilehelt lahkumiseks, peaksite arvestama, et meil pole selle teise veebilehe üle mingit kontrolli. Seetõttu ei saa TehnikaStuudio vastutada ükskõik millise teabe kaitse ja privaatsuse eest, mida neid saite külastades avaldate, kuna TehnikaStuudio Privaatsuspoliitika ei reguleeri neid teisi saite. Peaksite olema ettevaatlik ja tutvuma kõnealuse veebilehe suhtes kohaldatava privaatsuspoliitikaga.

8. Turvalisus

8.1. TehnikaStuudio on pühendunud sellele, et kasutajate informatsiooni turvalisus oleks tagatud. Selleks, et tagada andmetele volitamata juurdepääs või avalikustamine, kasutab TehnikaStuudio kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi) kaitsmaks kasutajate isikuandmeid. Ainult volitatud töötlejatel on ligipääs andmetöötlusele ja andmete muutmisele.

8.2. Kõiki isikuandmeid, mis on saadud TehnikaStuudio veebilehte kasutades, peetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks. Isikuandmeid ja pangatehingute turvalisust tagab kaitstud andmeedastuskanal.

9. Uuendused

9.1. TehnikaStuudio võib aegajalt uuendada osaliselt või täielikult veebilehe Privaatsuspoliitikat. Seetõttu palume kõikidel veebilehe külastajatel aegajalt kontrollida Privaatsuspoliitika uuendamise kuupäeva ja tutvuda vajadusel uuenenud Privaatsuspoliitikaga. TehnikaStuudio tegutseb eeldusel, et kõik kasutajad on tutvunud meie Privaatsuspoliitikaga enne veebilehe kasutamist ning on nõus Privaatsuspoliitika tingimustega.

10. Kohaldatav õigus

10.1. Käesolev Privaatsuspoliitika põhineb Eesti isikuandmete kaitse seadusel, mis reguleerib isikuandmete töötlemist (seadus on kättesaadav aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011) ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusel (GDPR), mis jõustus 25 mai 2018.

10.2. Kõikide küsimuste korral seoses Privaatsuspoliitikaga ning üldiselt andmete töötlemisega, kontakteeru meiega e-posti aadressil info@tehnikastuudio.ee või võta meiega ühendust SIIN.

10.3   Juhul, kui me palume kasutajatel anda teatud teavet, mille abil saame TehnikaStuudio veebilehe kasutamisel kasutaja tuvastada, võite olla kindel, et teavet kasutatakse ainult vastavalt käesolevale Privaatsusepoliitikale.


Viimati uuendatud 10 Detsember 2019.